W grudniu 2008 r. zakończono prace związane z budową zbiornika "Jabłoniowa", który położony jest w Gdańsku-Jasieniu w rejonie ulic Jabłoniowej i Leszczynowej. W ramach inwestycji wykonano zbiornik retencyjny o powierzchni 1,90 ha i pojemności retencyjnej 5715 m3 oraz przebudowano rów S-1 na długości 300 m. Skarpy zbiornika umocniono materacami wegetacyjnymi, obsadzonymi roślinnością wodną. Wybudowano również kolektory kanalizacji deszczowej o łącznej długości 480 m wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych. Dla potrzeb eksploatacyjnych wykonano drogi o łącznej długości 1325 m. Drogi te będą pełniły również rolę ścieżek spacerowych. Dodatkowo zagospodarowano teren przyległy do zbiornika poprzez nasadzenia drzew i krzewów.

Wybudowany zbiornik ma na celu retencjonowanie wód na rowie S-1, będącym głównym dopływem Potoku Siedlickiego. Zwiększone spływy wód spowodowane są urbanizacją zlewni rowu S-1, w tym także budową trasy W-Z, dla której rów ten jest jednym z głównych odbiorników wód opadowych. Budowa zbiornika poprawi stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów niżej położonych, w tym rejonu ulic Kartuskiej i Nowe Ogrody. Zagospodarowany zielenią teren wokół zbiornika jest nowym miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców okolicznych osiedli.

Koszt robót budowlanych wyniósł 4.100.000 zł. Zadanie było realizowane przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka na preferencyjnych warunkach w wysokości 1.000.000 zł) oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dotacja w wysokości 292.000 zł).

Inwestycję, w imieniu miasta Gdańska, nadzorowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaś wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych "Agromel" z Pruszcza Gdańskiego.

       

Paweł Łukasiak / Fot. Lech Makara
 

Artykuł i zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl
 
  AGROMEL >> Strona główna I Oferta I Wykonane obiekty I O nas w mediach I Kontakt