"AGROMEL"
Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych
Sp. z o.o.

tel. (58) 682 36 91
fax (58) 682 36 91
e-mail: biuro@agromel.pl

 
     


1. Roboty hydrotechniczne i melioracyjne:

 • budowa, modernizacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej
 • budowa i modernizacja obiektów budownictwa wodnego i przeciwpowodziowego
 • budowa wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych
 • odwadnianie terenów i obiektów budowlanych
2. Uzbrojenia podziemne:
 • budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

3. Zagospodarowanie terenów:

 • architektura terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja zieleni
 • budowa: dróg, placów, chodników, ogrodzeń oraz mała architektóra
 • budowa boisk sportowych oraz ich wyposażenie

4. Rekultywacja:

 • nieużytków i terenów zdegradowanych
 • zabezpieczanie terenów przed erozją i jej likwidacja

5. Usługi sprzętowe

 • roboty ziemne - wykopy, nasypy
 • usługi transportowe i wynajem maszyn budowlanych

Gwarantujemy konkurencyjne ceny, fachowość oraz szybkość wykonania.
Realizacja zadań przy użyciu materiałów własnych i powierzonych.

 
  AGROMEL >> Strona główna I Oferta I Wykonane obiekty I O nas w mediach I Kontakt