15 października uroczyście oddano do użytku zbiornik retencyjny wód deszczowych, położony u zbiegu ulic Platynowej i Małomiejskiej na Oruni Górnej.

To już czwarty zbiornik w zlewni kanału Raduni oddany do eksploatacji w 2002 roku i zarazem najładniejszy z wszystkich jakie ostatnio powstały w mieście.

Ma on 6,3 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i ponad 3 tysiące metrów sześciennych pojemności retencyjnej. Jego brzegi zostały obsadzone roślinnością wodną, a na wysepce pośrodku zbiornika postawiono domki dla ptactwa wodnego. Ponadto, dla prawidłowego odprowadzania do zbiornika wód deszczowych z obszaru Oruni Górnej, wybudowano blisko półkilometrowy specjalny kanał o zróżnicowanej średnicy.

W zamierzeniach projektantów z Biura Projektów i Doradztwa Technicznego "Hydroprojekt" z Gdańska inwestycja ma pełnić nie tylko funkcję techniczno-użytkową, ale stać się ma również miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Wokół zbiornika powstały więc też alejki spacerowe z ławkami, a w ich otoczeniu posadzono drzewa i krzewy.

Całkowity koszt budowy zbiornika wyniósł 1,65 miliona złotych. Z tej sumy 300 tysięcy złotych pochodziło z ubiegłorocznej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a milion z tegorocznej pożyczki zaciągniętej w tej samej instytucji. Pozostałe 350 tysięcy to pieniądze pochodzące z miejskiej kasy. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo "Agromel" z Pruszcza Gdańskiego.

We wrześniu zakończono budowę zbiornika retencyjnego w na Potoku Maćkowym w Łostowicach oraz jego regulację na półkilometrowym odcinku poniżej zbiornika zlokalizowanego przy ulicy Niepołomnickiej w rejonie osiedla "Kolorowe".

Ten zbiornik ma 9,2 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni oraz ponad 3 tysiące metrów sześciennych pojemności retencyjnej. Inwestycja kosztowała 840 tysięcy złotych. 712 tysięcy pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 128 tysięcy z kasy miasta. Prace wykonywała, podobnie jak na Oruni, firma "Agromel" z Pruszcza Gdańskiego

   
INFRASTRUKTURA PRZECIWPOWODZIOWA. NAPRAWA SZKÓD

Łączny koszt usunięcia szkód popowodziowych, łącznie z wydatkami zaplanowanymi w całym 2002 roku, skalkulowano na około 45,5 miliona złotych. Ze środków gminnych wydano na usunięcie szkód popowodziowych i modernizacje ponad 30 milionów, a z budżetu państwa prawie 15,5 miliona. Te ostatnie pieniądze były i są w większości jednak pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podlegającymi zwrotowi.

Tylko modernizacja Kanału Raduni (koryto, brzegi) kosztowała 10,7 mln złotych. Prace objęły zbiorniki retencyjne, kanalizację deszczową, instalacje melioracyjne, kolektory ściekowe i przepusty.

W grudniu 2001 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę dotyczącą najpilniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2002-2010 w celu zabezpieczenia przed następstwem ewentualnych kolejnych powodzi. Według wstępnej kalkulacji koszt niezbędnych do wykonania prac do 2010 roku ogółem wynieść powinien 455,5 miliona. Bez finansowego wsparcia ze strony budżetu centralnego nie ma jednak szans na pełną realizację zamierzeń przyjętych w uchwale. 25 czerwca prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zwrócił się do wojewody pomorskiego Ryszarda Kurylczyka oraz wicepremiera Marka Pola z wnioskiem o finansowe wsparcie prac przeciwpowodziowych w mieście.

Artykuł i zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl
 
  AGROMEL >> Strona główna I Oferta I Wykonane obiekty I O nas w mediach I Kontakt